Er bestaat altijd een kans dat de MobioT tracker wordt gedetecteerd en gedemonteerd. Om deze reden heeft de MobioT tracker een sabotage sensor. Deze sensor registreert wanneer het contact met het oppervlak, waaraan de tracker zit verbonden, wordt verbroken. Daarnaast is de MobioT tracker lastig detecteerbaar. Hoe kan dat? Lees hieronder wat de  MobioT tracker er tegen doet om sabotage van de tracker te voorkomen.  

MAGNETISCHE
DETECTIE

Magnetisch-gps-lbs-mobiot-tracker

MELDING VIA E-MAIL OF SMS

SABOTAGE SENSOR

De detectie wordt geregistreerd met een magnetische sensor. Deze sensor registreert wanneer het contact met een metalen voorwerp en de sensor wordt verbroken. Indien het contact wordt verbroken, dan wordt er automatisch een melding via sms of e-mail verzonden. De locatie van de plek waar de tracker ‘gedemonteerd’ is wordt weergeven in het online portaal.

INNOVATIEF

STICKER

De magnetische detectie werkt alleen op metalen oppervlakte, echter zal de tracker niet altijd worden bevestigd aan een metalen oppervlak. Daarom wordt er bij de tracker een magnetische sticker bijgeleverd. Deze sticker dient op het oppervlak geplakt te worden en op deze sticker dient de tracker te worden bevestigd. In de handleiding die bij de tracker wordt geleverd staat precies beschreven hoe dit het beste kan worden gedaan. De handleiding is ook HIER beschikbaar.

MobioT

Mobiot-gps-lbs-tracker
mobiot-lastig-detecteerbaar

ENKELE MINUTEN ONLINE

LASTIG DETECTEERBAAR

Om te voorkomen dat de sabotage sensor gebruikt dient te worden, is de MobioT tracker lastig detecteerbaar. Criminelen gebruiken tegenwoordig “GPS-signal-detectors” om GPS-trackers in een voertuig te detecteren. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat de tracker gedetecteerd wordt, is de MobioT tracker beperkt online. De tracker is alleen online bij het verzenden van zijn locatie.

Bij het verzenden van één locatie is de module gemiddeld 1 minuut online. Dit betekent dat de module gemiddeld maar 3-5 minuten per dag online is, waardoor het voor criminelen zeer lastig is om de tracker te detecteren.

Door de combinatie van de sabotage sensor en de lage online activiteit, is de sabotage preventie van de MobioT tracker zeer groot. Dit zorgt ervoor dat de MobioT tracker voor een relatief laag bedrag van €2,95 per maand een kwalitatief zeer hoge tracker levert. Door het aanschaffen van deze tracker weet je, een aantal jaar lang, iedere dag waar jouw waardevolle bezittingen zich bevinden!